Direct naar inhoud
Het Huisartsenteam

Select the text you want to translate, then choose 'Vertalen'. Select the language you prefer. You can read and/or listen to the translated text.

Privacy

Wij vinden de privacy van patiënten en zorgverleners erg belangrijk en houden ons dan ook aan alle actuele privacyrichtlijnen. Hier vindt u de privacyverklaring van Het Huisartsenteam en ons toestemmingsformulier.

Het Huisartsenteam beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarmee de informatiebeveiliging tot in detail wordt geregeld. Jaarlijks vindt een risicoanalyse plaats waarmee Het Huisartsenteam aantoonbaar aan de nieuwste wet- en regelgeving in de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners voldoet. De best practices van de norm NEN-ISO/IEC27001, de NEN7510 en de privacy richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vormen, voor zover zij bijdragen aan de informatiebeveiliging van Het Huisartsenteam, het uitgangspunt voor ons beleid.

Het Huisartsenteam conformeert zich met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbewerking o.a. aan de volgende van toepassing zijnde wetgeving.

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)
  • Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh)
  • Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (WetBIG)
  • Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 

 

Informatie uitwisseling in de praktijk

Uw huisarts werkt samen met andere zorgverleners, zoals een diëtist, podotherapeut, pedicure of psycholoog om u de best mogelijke zorg te bieden. De zorgverleners die rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van uw ziekte wisselen hiervoor informatie uit via een in de zorg gespecialiseerd computerprogramma. Het Huisartsenteam werkt met het keteninformatiesysteem (KIS) van Care2U. Uw huisarts en de praktijkondersteuner zijn de enige die uw volledige medisch dossier kunnen inzien. De overige zorgverleners zien alleen de informatie die van belang is voor de behandeling van uw ziekte. Alleen met uw toestemming mag de huisarts deze informatie verstrekken. 

 

Het geven van toestemming per zorgprogramma

Is informatie uitwisseling via het KIS nodig voor uw behandeling? Dan vraagt uw huisarts of een praktijkmedewerker, zoals de praktijkondersteuner hiervoor expliciet om uw toestemming. In het document Brief aan patiënt met toelichting privacy staat uitgebreid uitleg over de gegevens die met andere zorgverleners worden gedeeld. Uw huisarts of de praktijkmedewerker noteert in het KIS of u wel of geen toestemming geeft.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van gegevens uit uw dossier aan andere zorgverleners. Uw huisarts zal uw bezwaar noteren, hiernaar handelen en u op de mogelijke consequenties wijzen. Hij heeft niet de mogelijkheid om u te behandelen conform de stand van wetenschap en praktijk. U draagt hiervoor zelf het risico.

 

Privacyverklaring Nivel Zorgregistratie

De huisartsenpraktijken aangesloten bij Het Huisartsenteam doen mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: en voor de privacybescherming. Lees hier de privacyverklaring. 

 

IPCI project

Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Lees hier de privacyverklaring.

 

Contact met Het Huisartsenteam
Dudok

Onze praktijk biedt zorg aan patiënten in Breda. Naast onze huisartsenzorg, hebben wij ook spreekuren met specialisten. Daarnaast zijn wij een opleidingspraktijk. Dit betekent dat ook praktijkmedewerkers in opleiding bij ons werken.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Adres

Eggestraat 3
4818 BR Breda

Praktijk
076 522 75 20

Spoed
076 529 70 86