Praktijkgegevens

Ouderenzorg 


Het Huisartsenteam heeft met elkaar een visie op Ouderenzorg gevormd en vervolgens een Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen uitgewerkt. In dit zorgprogramma wordt in negen stappen, van vroegsignalering tot multidisciplinaire monitoring, uitgelegd hoe de zorg van ouderen het best kan worden uitgevoerd. Het zorgprogramma wordt in samenwerking met thuiszorgorganisaties Thebe, TWB, Surplus, St. Groenhuysen en Avoord Zorg en Wonen uitgevoerd. 

 

Projectgroep

  Kirsten Schugard   Huisarts
  Sylvia Hoogedeure   Strategisch programmamanager
  Anita Luijkx      Praktijkondersteuner
  Hanneke van de Wiel   Praktijkondersteuner


Meer informatie
Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van ouderenzorg kunt u contact opnemen met Sylvia Hoogedeure (076) 503 26 58. Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.